preload

Elektrische sonderingen met waterspanning

In de zeventiger jaren werden in Scandinaviƫ en de USA waterspanningsconussen ontwikkeld. Met een waterspanningsconus wordt de waterspanning en/of de wateroverspanning in de ondergrond gemeten. Door de inzet van deze specifieke conus wordt inzicht verkregen in de waterdoorlatendheid van de verschillende lagen. Tevens kunnen waterremmende stoorlaagjes in watervoerende pakketten worden gedetecteerd.

De waterdoorlatendheid van grondlagen kan worden berekend door het uitvoeren van een "dissipatietest". Met deze test wordt de verandering in water(over)spanning gemeten tijdens een sondeerpauze in de betreffende laag.


preload preload