0522 26 00 84 info@koops-romeijn.nl

Geotechnisch Advies

Onze advieswerkzaamheden beslaan een veelheid van onderwerpen. Een greep hieruit:

 

 • Funderingsadvies voor woningbouw, infrastructuur
 • Adviezen in het kader van bouwrijp maken van terreinen
 • Adviezen en toetsingen van dijken en wegen
 • Damwanden / Grondkerende constructies
 • Verhardingsadviezen
 • Bouwputbemalingen
 • Zettingsprognoses
 • Watertoetsen
 • Infiltratieontwerpen
 • Wateroverlast adviezen
 • Ontwerp grondwater bronnen