0522 26 00 84 info@koops-romeijn.nl

Geotechnisch grondonderzoek, laboratoriumonderzoek en monitoring

  • Sonderingen
  • Boringen
  • Landmeten
  • Doorlatendheidsmetingen
  • Plaatsen waterspanningsmeters
  • Plaatsen mini-midi en standaard peilfilters
  • Installeren grondwatermonitoringsnetwerk
  • Labonderzoek